Alla detaljer du bör känna till om kattförsäkringar

Kattförsäkringar består av två olika delar: en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Detta betyder att du alltid har ett skydd som gör att du kan få ersättning för alla kostnader som du har hos en veterinär om din katt behöver vård och behandlingar. Livdelen ger en däremot ersättning om katten går bort i förtid. För livdelen finns ett övre ålderstak och även för veterinärvårdsdelen brukar ersättningsnivåerna sjunka i takt med att katten blir äldre. Läs mer på kattförsäkringen.se.

Vad omfattas då inte av en kattförsäkring

Det som inte brukar omfattas är kostnader för mediciner som katten kan behöva. Kostnader för förebyggande vård av olika slag. Veterinärens resekostnader om veterinären kommer hem till en. Utöver dessa undantag, som gäller för i princip alla kattförsäkringar, kan dock även andra undantag förekomma, beroende på vilket försäkringsbolag man valt att ha sin kattförsäkring hos. Vissa försäkringsbolag ger en t.ex. inte ersättning vid vissa vanligt förekommande sjukdomar och så vidare. Innan man tecknar en kattförsäkring är det därför väldigt viktigt att läsa villkoren för den försäkring det gäller, för endast så kan man ta reda på vilka undantag som gäller och inte.

Självrisk

Även med en kattförsäkring betalar man en självrisk, precis som med många andra försäkringar. Detta betyder att man måste betala en viss summa själv, innan försäkringen går in och betalar resten. Även hur stor självrisken är, samt om den är fast eller rörlig varierar mellan de olika försäkringsbolagen. I regel ligger dock självrisknivån på ca. 15 till 25 procent. Detta kan anses vara något högre än självrisken för många andra försäkringar, så är det viktigt för en att ha en så låg självrisk som möjligt, kan det vara bra att jämföra många olika kattförsäkringar och deras självrisker också, för det går alltså att hitta kattförsäkringar med lägre självrisker också.

När bör man försäkra katten

Det avgör man förstås själv, men det är viktigt att komma ihåg att vare sig kattförsäkringar eller andra försäkringar kan tecknas när en skada redan skett, dvs. när katten redan är sjuk eller skadad. Du måste därför teckna en kattförsäkring i god tid innan, framför allt eftersom en viss karenstid gäller för de flesta kattförsäkringar och eftersom man måste uppvisa ett friskhetsintyg från veterinären för att kunna teckna en. De flesta försäkrar sina katter när de är mellan 5 och 10 månader gamla, men det går även att teckna en kattförsäkring senare om man vill det.

Vad påverkar försäkringspremiens storlek

Det är en rad olika faktorer som också de skiljer sig åt något mellan de specfika försäkringsbolagen. Men bland annat följande faktorer brukar spela en roll för detta som till exempel vilken ras katten har. Hur gammal katten är (försäkringspremiens storlek varierar därför genom åren). Om det rör sig om en hona eller hane. Vissa försäkringsbolag tillämpar även ett bonussystem som gör din kattförsäkring billigare ju längre katten är skadefri. Detta gäller inte för alla kattförsäkringar.